Sunde børn og unge i trivsel:
Center for Sundt Liv og Trivsel er en privat, uaf
hængig forening, der arbejder for børn og unges sundhed og trivsel. 

Børn og unges sundhed og trivsel

Center for Sundt Liv og Trivsel er resultatet af et visionært samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden. Vi er lige startet op, så vi er midt i en etableringsfase.

Vores primære formål er at levere ny evidensbaseret viden om sundhed og trivsel blandt børn og unge og igangsætte aktiviteter, der gavner børn og unge, gennem tætte samarbejder og partnerskaber

Vores mål er: Flere sunde børn og unge i trivsel. 

Indsatsområder

I Center for Sundt Liv og Trivsel har vi fire nært forbundne indsatsområder, der alle
bygger på en helhedsorienteret tilgang med fokus på generel
sundhedsfremme og målrettede indsatser for at forebygge overvægt og fremme trivsel blandt børn og unge i Danmark. 

De fire konkrete indsatsområder er: Forskning, implementering, kompetenceudvikling og vidensdeling.