Center for Sundt Liv og Trivsel er uafhængig, faciliterende og løsningsorienteret. Vi arbejder for at fremme børn og unges sundhed og trivsel 

Sund vægt og trivsel

Center for Sundt Liv og Trivsel er resultatet af et visionært samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden. 

Vores primære formål er at levere ny viden om sund vægtudvikling og trivsel blandt børn og unge og igangsætte aktiviteter, der gavner børn og unge, gennem tætte samarbejder og partnerskaber

Vores vision er: Alle børn og unge skal vokse op i god trivsel og bevare en sund vægt igennem hele livet.

Indsatsområder

I Center for Sundt Liv og Trivsel har vi fire nært forbundne indsatsområder, der alle
bygger på en helhedsorienteret tilgang med fokus på generel
sundhedsfremme og målrettede indsatser for at fremme sund vægtudvikling og trivsel blandt børn og unge i Danmark. 

De fire indsatsområder er: Ny viden, implementering, kompetenceudvikling og vidensdeling.