Alle børn skal kunne vokse op i god trivsel og udvikle en sund vægt og bevare den gennem livet

Om centret

Centret er startet op den 1. januar 2023. På denne hjemmeside kan man læse mere om, hvad centret vil komme til at beskæftige sig med. Formålet med centret er gennem forskning, implementering og kompetenceudvikling at bidrage til fremme af sund vægt og trivsel samt at forebygge overvægt hos børn. Missionen for Center for Sundt Liv og Trivsel er at bidrage til at mindske forekomsten af overvægt og øge trivslen hos børn i Danmark. Visionen er, at alle børn skal kunne vokse op i god trivsel og udvikle en sund vægt og bevare den gennem livet.

Indsatsområder

Center for Sundt Liv og Trivsel skal være et specialiseret videns- og kompetencecenter, hvis formål er at tilvejebringe ny viden og evidens. Centret skal udvikle indsatser, der effektivt fremmer sund vægt og trivsel, samt indsatser, der forebygger en vægtudvikling, som truer den enkeltes psykiske eller fysiske sundhed. Centret skal desuden understøtte implementering og udbredelse af denne viden.

De fire konkrete indsatsområder er: ny viden, implementeringsforskning og forankring, kompetenceudvikling og vidensdeling.