Støttede projekter

Vi har støttet følgende projekter indtil videre: 

2023

VÆKST

Strategisk projekt med eksternt review.

Bevillingsmodtager: Statens Institut for Folkesundhed
Budget: 40.897.860 kroner
Formål: VÆKST-projektet sigter mod at skabe ny viden om børns vægtudvikling og effektive metoder til at fremme sund vægt og trivsel blandt børn i Danmark. Formålet med projektet er at udvikle en ny, systematisk og evidens-baseret intervention, som skal understøtte sundhedsplejersker i at adressere tidlige tegn på udvikling af overvægt hos spædbørn. Projektet er målrettet alle forældre, herunder også grupper i en sårbar position.
Bevilget for: 2023-2029

Du kan læse mere om VÆKST her. 


”Sammenhæng mellem vægt og trivsel”

Strategisk projekt med internt review.

Bevillingsmodtagere: VIVE, Statens Institut for Folkesundhed og Københavns Universitet
Budget: 2 mio. kroner samlet
Formål: Projektet skal afdække sammenhængen mellem vægt og trivsel, dvs. både undersøge mistrivsel som potentiel årsag til høj vægt og høj vægt som potentiel årsag til mistrivsel. Et formål med projektet er også at undersøge om trivsel kan være en beskyttende faktor mod høj vægt.

De tre bevillingsmodtagere har udarbejdet afrapportering hver især.
Du kan læse VIVEs afrapportering her.