Vi søger forskere indenfor mandlig reproduktion med kendskab til sundhedsadfærd

9. februar 2024

Center for Sundt Liv og Trivsel søger en forsker indenfor mandlig reproduktion med kendskab til sundhedsadfærd.

Dine arbejdsopgaver:

 • Du skal lede projekter indenfor mandlig reproduktion med særlig fokus på betydningen af biologiske og sundhedsmæssige forhold før undfangelse og betydningen af disse for barnets vækst og udvikling.
 • Du skal lede og bidrage til udvikling og planlægning af en intervention og andre aktiviteter.
 • Du skal lede og bidrage til kvantitative undersøgelser og inddrage kvalitative aspekter.
 • Du skal tage aktiv del i facilitering af samarbejde imellem centret og relevante miljøer inden for fx forskning.
 • Du skal bidrage til udvikling og kvalificering af centerets indsatser og strategiske projekter.
 • Du skal tage aktiv del i udarbejdelse af manuskripter til nationale og internationale tidsskrifter.
 • Du skal tage del i udarbejdelsen af materiale til visuel formidling af viden.

Lyder det som noget for dig? Du kan læse hele jobopslaget og søge stillingen her.
Der er ansøgningsfrist 26. februar.

Vi søger forskere indenfor graviditet og føtal programmering

9. februar 2024

Center for Sundt Liv og Trivsel søger en forsker indenfor graviditet og føtal programmering.

Dine arbejdsopgaver:

 • Du skal lede projekter indenfor før og under graviditet i relation til barnets udvikling, herunder betydningen af biologiske og sundhedsmæssige forhold før og under graviditeten og betydningen af disse for barnets vækst og udvikling.
 • Du skal lede og bidrage til udvikling, planlægning og evaluering af humane interventioner.
 • Du skal lede og bidrage til kvantitative undersøgelser og inddrage kvalitative aspekter.
 • Du skal tage aktiv del i facilitering af samarbejde imellem centret og relevante miljøer inden for fx forskning.
 • Du skal bidrage til udvikling og kvalificering af centerets indsatser og strategiske projekter.
 • Du skal tage aktiv del i udarbejdelse af manuskripter til nationale og internationale tidsskrifter.
 • Du skal tage del i udarbejdelsen af materiale til visuel formidling af viden.

  Lyder det som noget for dig? Du kan læse hele jobopslaget og søge stillingen her.
  Der er ansøgningsfrist 26. februar.

Vi søger en erfaren projektleder med flair for partnerskaber indenfor folkesundhed

8. februar 2024

Center for Sundt Liv og Trivsel søger en engageret og erfaren projektleder, der skal facilitere udvikling og gennemførelse af et af centerets flagskibsprojekter: et stort kommunalt systemorienteret partnerskabsprojekt.

Partnerskabsprojektet har til formål at samskabe strukturer og rammer, der fremmer sund vægt og trivsel blandt børn og unge. Partnerskabet vil involvere stakeholders i en given kommune, i forskningsinstitutioner, NGO’er, civilsamfund og i erhvervslivet, Du vil få til opgave at facilitere arbejdet på tværs af aktører i dette partnerskab – i samarbejde med nøgleaktører i kommunen.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Du skal være daglig projektleder i projektet fra Center for Sundt Liv og Trivsel.
 • Du skal desuden bidrage til udvikling og kvalificering af centrets andre indsatser og strategiske projekter samt andre ad hoc-opgaver på tværs af organisationen.
 • Du skal tage del i udarbejdelsen af materiale til nationale tidsskrifter, formidling af viden informationer m.v.


Lyder det som noget for dig? Du kan læse hele jobopslaget og søge stillingen her
Der er ansøgningsfrist 26. februar.

Kom og vær med til Friday Morning Talk 26. januar 2024 om børn og unges trivsel

16. januar 2024

Kom og vær med til vores Friday Morning Talk den 26. januar kl. 9-12, hvor vi har inviteret to spændende forskere, der kan gøre os klogere på et emne, der både præger den politiske og den sundhedsfaglige debat, nemlig børn og unges trivsel. Det er professor Mette Skovgaard Væver fra Københavns Universitet, og professor Gonneke Stevens fra Utrecht Universitet. 

FRIDAY MORNING TALK: Børn og unges trivsel – fra spædbarn til ung 

Mette Væver forsker blandt andet i spæd- og småbørns psykiske udvikling og betydningen af den tidlige forældrekontakt, mens hollandske Gonneke Stevens  især forsker i unges trivsel og mentale sundhed med fokus på betydningen af social ulighed. 

De faglige oplæg vil være på engelsk.

 

Sted: Dansk Arkitektur Center, København 

Tid: 26. januar, kl. 9-12:00

Arrangementet er gratis.

Program for dagen
9.00-9.30:
Ankomst, registrering og morgenmad
9.30-9.40: Velkomst v. direktør Morten Grønbæk, Center for Sundt Liv og Trivsel/Centre for Childhood Health
9.40-10.15: Prof. Mette Skovgaard Væver: ‘Early Childhood Health – What do babies need to thrive?’
10.15-10.55: Netværk, kaffe og snacks
10.55-11.30: Prof. Gonneke Stevens: ‘Adolescent Mental Health: Uncovering time trends and disparities across countries and groups’
11.30-12.00: Paneldebat, Seniorforsker Cathrine Wimmelmann, Center for Sundt Liv og Trivsel/Centre for Childhood Health, er ordstyrer.

Friday Morning Talk er vores tilbagevendende forum for faglig vidensdeling. Vi inviterer forskere og praktikere fra ind- og udland til at gøre os klogere på den nyeste viden inden for vores felt: sundhedsfremme og forebyggelse af høj vægt og mistrivsel hos børn og unge. Hold øje her på vores hjemmeside eller vores LinkedIn-side for datoer og program for de næste talks. 

 

 

Åbningsreception: Vi skal både skabe viden og skabe handling - samtidig

15. november 2023

Mandag den 13. november kunne vi i Center for Sundt Liv og Trivsel officielt slå dørene op og byde velkommen med en velbesøgt åbningsreception. Selv om centret ikke længere har nyhedens interesse, valgte omkring 80 samarbejdspartnere, kollegaer, netværk og venner at kigge forbi.

Vores direktør, Morten Grønbæk, sagde i sin velkomsttale, at det er en kompleks og omfattende opgave, centeret har fået. Faktisk så omfattende, at han kom til at tænke på titlen på sidste års store Oscarvinder ’Everything, Everywhere, All at Once:

“Det kunne faktisk godt være titlen på vores strategi. Hvis vi skal forebygge høj vægt og skabe bedre trivsel hos børn, kræver det indsatser på mange områder af børnelivet samtidigt – ja, fra før børnene bliver født. Og vi har travlt. Så vi kan ikke vente på, at der er mere viden. Vi må i gang med det samme.”

Vores adm. direktør, Morten Grønbæk, holder velkomsttale til åbningsreceptionen. FOTO: Stine Heilmann

Der var også taler fra vores stiftende parter, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden, og fra forpersonen for vores bestyrelse, Sundhedsstyrelsens direktør, Jonas Egebart. Fælles for talerne var netop, at det haster med at komme i gang.

Mads Krogsgaard Thomsen, direktør i Novo Nordisk Fonden, gengav WHO’s tal for overvægt på verdensplan: Over en mia. mennesker har høj vægt, og tallet stiger.

“I Danmark er vi ikke så hårdt ramt, men det er vigtigt, at vi sætter ind nu.”

I følge Indenrigs- og Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjær, har regeringen stort fokus på de unges trivsel og vil derfor følge centret tæt. Alle talerne understregede også centrets særlige konstruktion. Det er et center, der både skal omsætte handling til viden og viden til handling.

Forperson i bestyrelsen for Center for Sundt Liv og Trivsel og direktør for Sundhedsstyrelsen, Jonas Egebart, direktør for Novo Nordisk Fonden, Mads Krogsgaard, departementschef i Indenrigs- og sundhedsministeriet, Svend Særkjær, og adm. direktør i Center for Sundt Liv og Trivsel, Morten Grønbæk. Foto: Stine Heilmann

Det skal skabe kontakt til forskningsmiljøerne i Danmark, så der kan komme mere viden om børns vægtudvikling og børns trivsel. Det skal samtidig skabe samarbejder med dem, der har kontakt til børn og unge. Det skal sikre, at der er tæt kontakt mellem den viden, der bliver skabt, og den handling, der sættes i værk.

Ifølge Jonas Egebart kan de to ting nemlig sagtens gå hånd i hånd.

“Man behøver ikke vente med at gøre noget, til man ved noget. Man kan godt både gøre noget og ville vide noget samtidig.”

Men det kræver også, at Center for Sundt Liv og Trivsel får opbakning fra det omgivende samfund, fastslog Svend Særkjær:

“Jeg vil derfor opfordre alle, der er her i dag, og som repræsenterer landets kommuner, regioner, ngo’er og institutioner: Byd ind, byd jer til og stil jer til rådighed, så vi kan samarbejde på tværs.”

40 millioner til fremme af sund vægtudvikling og trivsel blandt små børn

28. september 2023

Center for Sundt Liv og Trivsel har givet over 40 millioner kroner til Statens Institut for Folkesundhed. Pengene går til en forskningsbaseret indsats, der skal give førstegangsforældre og deres små børn en tryg og sund start på livet. I alt skal 1.600 børn og deres forældre deltage i indsatsen.

I Danmark har 14 procent af alle børn høj vægt, allerede inden de starter i skole. 

Så hvordan sikrer man, at små børn får en tryg og sund start på livet og undgår at udvikle usund vægtudvikling? Hvad gør man i praksis, og hvordan kan sundhedsplejerskerne, der følger familierne og børnene, hjælpe med at forebygge usund vægt hos barnet?  

En gruppe forskere på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har i samarbejde med netop sundhedsplejersker samt nationale og internationale eksperter udviklet en forskningsbaseret indsats, hvis fokus er at fremme sund vægtudvikling og trivsel blandt spædbørn og små børn. 

Nu skal indsatsen implementeres og afprøves i virkeligheden – og til dét arbejde følger en bevilling på over 40 mio. kroner, som Center for Sundt Liv og Trivsel har givet. 

Indsatsen hedder VÆKST – en tryg og sund start på livet og henvender sig til førstegangsforældre på tværs af socialgruppe, etnicitet og familiekonstellation. 

I alt skal 1.600 børn og deres forældre i ti forskellige kommuner deltage i indsatsen. 

”Vi følger familierne fra graviditet, til barnet er omkring tre år gammel. De vil få vejledning og støtte af sundhedsplejersken i meget tidligt at etablere sunde vaner og rammer. Vi har ikke kun fokus på mad og måltider, men også på barnets bevægelse, skærmbrug, søvn og tryghed i familien. Tidligere indsatser har primært haft fokus på kost og fysisk aktivitet, men vi har et bredere perspektiv på forebyggelse,” siger seniorforsker Trine Pagh Pedersen. 

De forældre, der deltager, vil bl.a. få ekstra besøg af sundhedsplejersken både under og efter graviditeten, ekstra telefonopkald fra sundhedsplejersken og adgang til videoer, der kan guide forældre i forskellige situationer for eksempel i forhold til amning. 

”Det centrale i projektet bliver at intensivere og kvalificere sundhedsplejerskernes allerede bestående arbejde med at guide forældre i forhold til faktorer med betydning for sund vægtudvikling. Sundhedsplejerskerne skal opkvalificeres til at støtte og vejlede forældrene, så de blandt andet bliver bedre til at forstå deres barns signaler for eksempel i forhold til søvn, uro, gråd og spisning,” siger Trine Pagh Pedersen. 

Forskerne vil også følge en kontrolgruppe, der består af 1.600 andre børn og deres forældre, der vil få det eksisterende tilbud fra sundhedsplejen. 

Herefter evalueres indsatsen ved at sammenholde de to grupper af børn og forældre for at se, om der er forskel i børnenes vægtudvikling og trivsel. 

Foruden denne effektevaluering vil forskerne også evaluere processen og implementeringen af indsatsen, og sundhedsøkonomer fra DaCHE – Dansk Center for sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet, vil undersøge de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved indsatsen. 

Kontakt
For yderligere spørgsmål, kontakt seniorforsker Trine Pagh Pedersen, tlf.: 65507885, eller projektleder og ph.d.-studerende Lene Kierkegaard tlf.: 65507825, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 

Vil du vide mere om indsatsen kan du læse med her

Samarbejdspartnere
I Vækst-projektet er der en række samarbejdspartnere, som har været med til at udvikle indsatsen eller indgår i implementeringen af indsatsen: Sundhedsplejen i fem kommuner (Aarhus, Billund, Brønderslev, Randers og Slagelse), Center for Forebyggelse i praksis, Kommunernes Landsforening, Københavns Professionshøjskole, Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Mødrehjælpen, Forum for Mænds Sundhed, Center for Børn og Unges Søvn, MADRO og Sundhedsstyrelsen.

Center for Sundt Liv og Trivsel får ny forperson

6. september 2023

Jonas Egebart, Sundhedsstyrelsens nye direktør, er udpeget som ny forperson i bestyrelsen for Center for Sundt Liv og Trivsel af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den 7. september afløser han Søren Brostrøm, der forlader posten efter knap et år og har bidraget til centrets opstart. 

Center for Sundt Liv og Trivsel, et nyligt etableret center stiftet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden, står for at skabe ny evidensbaseret viden om børn og unges sundhed og trivsel. Til at lede centrets bestyrelse og fremme Center for Sundt Liv og Trivsels bidrag til at skabe ny viden om vægt og trivsel har indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løhde netop udpeget Sundhedsstyrelsens direktør, Jonas Egebart, som den nye forperson for centret.

Jonas Egebart skal i samarbejde med centrets direktør, professor dr.med. Morten Grønbæk, sætte retningen for centrets fremtidige arbejde sammen med den øvrige bestyrelse, som tæller medlemmer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Novo Nordisk Fonden, Københavns Universitet, KL, Danske Regioner og Fødevarestyrelsen.

Målet for centret er at øge trivslen blandt børn og unge, nedbryde stigmatisering og fremme sund vægtudvikling gennem forskningsbaserede og løsningsorienterede tiltag i samarbejde med forskere, uddannelsesinstitutioner og fagprofessionelle tæt på børn og unge samt deres familier.  

Center for Sundt Liv og Trivsel har allerede igangsat flere projekter som en del af deres handleplan for 2023. Projekterne omfatter bl.a. undersøgelser af sammenhæng mellem vægt og trivsel, forskning om graviditet, kost og vægtudvikling, samt etablering af datagrundlag for viden om børn og unges sundhed. Resultaterne vil blive offentliggjort løbende bl.a. på centrets hjemmeside.

Bestyrelsen
Bestyrelsen i Center for Sundt Liv og Trivsel:

 • Jonas Egebart (forperson), direktør, Sundhedsstyrelsen
 • Bente Merete Stallknecht (næstforperson), dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Annelise Fenger, vicedirektør (emerita), Fødevarestyrelsen
 • Arne Astrup, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden
 • Camilla Hersom, vicedirektør, Danske Regioner
 • Christian Harsløf, direktør, KL
 • Dorte Bech Vizard, afdelingschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet


Om Center for Sundt Liv og Trivsel

 • Center for Sundt Liv og Trivsel er en privat, uafhængig forening stiftet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden.
 • Centret iværksætter aktiviteter, der er med til at gavne sundhed og trivsel for børn og unge gennem tætte partnerskaber.
 • Centret er finansieret af en bevilling fra den danske regering og Novo Nordisk Fonden over en 10-årig periode fra 2023-32.


Kontakt
Anne Engbo, pressekonsulent i Center for Sundt Liv og Trivsel, tlf. 54345552

Kom og vær med til Friday Morning Talk

16. august 2023

Den 8. september fra kl. 8.45-11:30 holder Center for Sundt Liv og Trivsel FRIDAY MORNING TALK om, hvordan vi fremmer sundhed og forebygger høj vægt hos børn og unge.

Vi får besøg af professor Harry Rutter (UK) og professor og emeritus Adrian Bauman (AUS) , som begge er professorer i Global Sundhed og er to af verdens førende forskere inden for komplekse interventioner, implementeringsvidenskab og politiske tiltag for at fremme sundhed og forebygge høj vægt blandt børn og unge.  

Mental sundhed og høj vægt betragtes begge som komplekse udfordringer, der kræver koordinerende handlinger på tværs af forskellige sektorer, politiske niveauer og interessenter. Derfor er der stigende interesse i den rolle systembaserede tilgange spiller i folkesundheden, samt implementering og opskalering af de processer, der sikrer vedvarende effekt.

Program

8.45-9.15: Registrering og kaffe

9.15-9.25: Velkomst ved Morten Grønbæk, direktør i Center for Sundt Liv og Trivsel

9.25-10.00: Professor Harry Rutter: The Whole System approach to promote health and prevent obesity among children and adolescents

10.00-10.35: Professor Emeritus Adrian Bauman: Implementation and scaling up public health programmes 

10.35-11.00: Paneldebat  

11.00-11.30: Kaffe, juice, snacks og networking

Tid og sted

Fredag den 8. september 2023 klokken 9-11:30. 

Auditoriet, Medical Museion, Fredericiagade 18, 1310 København
(Indgang gennem porten

Mød os på Folkemødet

7. juni 2023

Mød Center for Sundt Liv og Trivsel på Folkemødet i Allinge på Bornholm, hvor adm. direktør Morten Grønbæk, forskningschef Teresa Holmberg og forskningschef Nina Geiker deltager i debatter om børn og unges sundhed og trivsel.

Torsdag den 15. juni: Fremtidens forebyggelse: Kan vi skabe et samfund, hvor alle har mulighed for at leve et sundt liv i trivsel og udvikling?

Institut for Idræt og Ernæring inviterer til debat om Fremtidens Forebyggelse i teltet hos Københavns Universitet.
Deltager fra Sundt Liv og Trivsel: Morten Grønbæk, adm. direktør 
Tid: 15. juni 2023, kl. 14.00-14.50
Sted: Folkemødet, Allinge havn, Københavns Universitets telt 
————————————————
Fredag den 16. juni: Skal regeringen stå for middagen?
Rådet for sund mad inviterer til debat om, hvordan maden kan spille en rolle i regeringens forebyggelsesplan. 
Deltager fra Sundt Liv og Trivsel: Nina Geiker, forskningschef
Tid: 16. juni kl. 11.00-11-45
Sted: Kampeløkke Havn E13
Læs mere om debatten 
 ————————————————
Fredag den 16. juni: Børn og unges trivsel 

SAS Institute inviterer til debat om børn og unges trivsel.
Deltager fra Sundt Liv og Trivsel: Teresa Holmberg, forskningschef
Tid: 16. juni kl. 14.00-14.50
Sted: Havnegade 3, SAS Institute

International konference: Førende eksperter samles for at forebygge svær overvægt blandt børn og unge

25. maj 2023

Globalt samarbejde, vidensdeling og udforskning af innovative forebyggelsesmetoder for at fremme sundhed og trivsel for børn og unge er i centrum for konferencen med titlen “Prevention of Childhood Obesity”, der finder sted fra den 30. oktober til den 3. november på Favrholm, Novo Nordisk Campus i Hillerød. Center for Sundt Liv og Trivsel er med i det videnskabelige udvalg, arrangementet er støttet af Novo Nordisk Fonden, og der er nu åbent for ansøgninger til konferencen med deadline 6. august.

 

Center for Sundt Liv og Trivsel er med i det videnskabelige udvalg for efterårets konference ”Prevention of Childhood Obesity” om forebyggelse af svær overvægt blandt børn og unge. Med konferencen samles førende eksperter og forskningsmiljøer fra hele verden for at fortælle om nyeste viden, skabe debat og komme med anbefalinger til, hvordan vi forebygger, at børn og unge udvikler høj vægt.

”Mistrivsel og overvægt er stigende samfundsproblemer verden over. Problemerne er komplekse og kræver ny viden. Derfor har vi samlet internationale eksperter og fagfolk til konferencen for at udveksle viden og arbejde sammen om at finde løsninger på det voksende problem., så vi kan få flere sunde børneliv i trivsel,” siger Morten Grønbæk, administrerende direktør i Center for Sundt Liv og Trivsel.

Konferencen byder på talere fra anerkendte forskningsinstitutioner som Københavns Universitet, Durham University, Harvard T.H. Chan School of Public Health og mange flere. Eksperterne vil dele viden og nyeste forskningsresultater inden for teoretiske og metodologiske problemstillinger, sociale og adfærdsmæssige faktorer, genetiske årsager og mekanismer samt de samfundsmæssige og politiske implikationer af høj vægt og fedme blandt børn og unge.

Konferencen har åbent for ansøgninger – søg inden 6. august
Konferencen giver deltagerne mulighed for at præsentere egne forskningsresultater gennem postervisninger. Udvalgte deltagere kan også få muligheden for at holde korte oplæg baseret på deres indsendte abstracts. Arrangementet arrangeres af Novo Nordisk Fonden, som vil dække deltagergebyrer, indkvartering og lokale udgifter for godkendte ansøgere.

For yderligere information om program, talere m.m., og for at indsende ansøgninger, se konferencens hjemmeside: sciencecluster.dk/event/childhood-obesity

__________

Videnskabeligt udvalg:

 • Thorkild Sørensen, Københavns Universitet og Center for Sundt Liv og Trivsel
 • Berit Lilienthal Heitmann, Københavns Universitet
 • Morten Klöcker Grønbæk, Center for Sundt Liv og Trivsel
 • Nina Geiker, Center for Sundt Liv og Trivsel
 • Teresa Holmberg, Center for Sundt Liv og Trivsel.

International Conference: Prevention of Childhood Obesity

12th May 2023

Global collaboration, knowledge sharing, and exploration of innovative prevention methods to promote the health and well-being of children and adolescents are at the center of the conference titled “Prevention of Childhood Obesity.” The conference is taking place from October 30th to November 3rd at Favrholm, north of Copenhagen, Denmark. The Centre for Childhood Health is part of the scientific committee, the event is supported by the Novo Nordisk Foundation, and applications for the conference are now open with deadline August 6thGl

The Center for Healthy Living and Well-being is part of the scientific committee for the autumn conference “Prevention of Childhood Obesity” on preventing severe obesity among children and adolescents. The conference brings together leading experts and research communities from around the world to present the latest knowledge, engage in debates, and provide recommendations on how to prevent children and adolescents from developing excessive weight.

“We need new knowledge on the prevention of obesity in children and adolescents, so that we can promote healthier and thriving childhoods. Malaise and obesity are growing societal problems worldwide. Therefore, we have gathered international experts and professionals for the conference to exchange knowledge and collaborate on finding solutions to this growing problem. The problem is complex and requires new knowledge,” says Morten Grønbæk, CEO of the Centre for Childhood Health.

The conference features speakers from renowned research institutions such as the University of Copenhagen, Durham University, Harvard T.H. Chan School of Public Health, and many more. The experts will share knowledge and the latest research findings on theoretical and methodological issues, social and behavioral factors, genetic causes, and mechanisms, as well as the societal and political implications of high weight and obesity among children and adolescents.

The conference is open for applications – apply by August 6th
The conference provides participants with the opportunity to present their own research results through poster presentations. Selected participants may also have the opportunity to give short presentations based on their submitted abstracts. The event is organised by the Novo Nordisk Foundation, which will cover participant fees, accommodation, and local expenses for approved applicants.


For further information and to submit applications, please visit the conference website: sciencecluster.dk/event/childhood-obesity


Speakers:
• Berit Heitmann University of Copenhagen, DK
• Carolyn Summerbell Durham University, UK
• David Ludwig Harvard T.H. Chan School of Public Health, US
• David Allison University of Indiana, US
• Erik Hemmingsson Swedish school of Sport and Health Sciences, SE
• Harry Rutter, University of Bath, UK
• Jaap Seidell Vrije Universiteit Amsterdam, NL
• Jane Martin Cancer Council, AU
• John Reilly University of Strathclyde, UK
• Jonathan Wells University College London, UK
• Ken Ong University of Cambridge, UK
• Louise Baur University of Sydney, AU
• Marie-Francoise Rolland-Cachera University of Paris, FR
• Morten Grønbæk, Centre for Childhood Health, DK
• Nicholas Timpson University of Bristol, UK
• Rachael Taylor University of Otago, NZ
• Ruth Loos University of Copenhagen, DK
• Shakila Thangaratinam University of Birmingham, UK
• Stephen Simpson University of Sydney, AU
• Steve Gortmaker Harvard T.H. Chan School of Public Health, US
• Stuart W. Flint University of Leeds, UK
• Theresia Schnurr Stanford University, US
• Thorkild Sørensen University of Copenhagen, DK
• Tim Lobstein World Obesity Federation, UK

Scientific committee:
• Thorkild Sørensen, Copenhagen University & CSLT
• Berit Heitmann, Copenhagen University
• Morten Grønbæk, CSLT
• Nina Geiker, CSLT
• Teresa Holmberg, CSLT

 

Brostrøm og Grønbæk i spidsen for nyt Center for Sundt Liv og Trivsel

3. oktober 2022

Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden har i samarbejde besluttet at oprette Center for Sundt Liv og Trivsel. Dette langsigtede initiativ skal bidrage til at fremme sund vægt og trivsel hos børn i Danmark. Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, er valgt som bestyrelsesformand. Morten Grønbæk ansættes som direktør for centeret.

 

I maj 2022 besluttede et bredt flertal i Folketinget at prioritere 10 millioner kroner årligt i perioden 2023-2032 til at medfinansiere Center for Sundt Liv og Trivsel, og Novo Nordisk Fondens bestyrelse har netop besluttet at bevilge op til en milliard kroner til initiativet over 10 år. Det forventes, at centret åbner den 1. januar 2023. 

Center for Sundt Liv og Trivsels primære formål er at tilvejebringe ny evidensbaseret viden om vægtudvikling og trivsel blandt børn. Denne viden skal omsættes til praksis i form af indsatser målrettet børn, deres familier og de fagprofessionelle samt de rammer der omgiver børnene. Indsatserne skal fremme trivsel, være afstigmatiserende og forebygge en vægtudvikling, som kan have betydning for den enkeltes fysiske og psykiske sundhed. 

Indsatserne skal ske i tæt partnerskab med en bred vifte af offentlige og private aktører på området, herunder kommuner, regioner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, foreninger m.fl.  

I forbindelse med etableringen af centret har sundhedsministeren indstillet Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, som formand for centerets bestyrelse. Derudover er Morten Grønbæk ansat som kommende centerdirektør. Morten Grønbæk kommer fra en stilling som direktør for Statens Institut for Folkesundhed og har stor erfaring med sundhedsforskning og ledelse fra sundhedsvæsenet. Han har også gennem en årrække været formand for Vidensråd for Forebyggelse. 

Sundhedsminister, Magnus Heunicke, siger:

”Vi skal sikre mere viden om sundhed og trivsel, som er afgørende for det gode børne- og ungdomsliv. Derfor har vi med sundhedsreformen og i samarbejde med Novo Nordisk Fonden afsat finansiering til Center for Sundt Liv og Trivsel. Udpegningen af Søren Brostrøm som formand er udtryk for, at børns sundhed og trivsel har den højeste prioritet for regeringen. Samtidig er det en stor gevinst for centeret, at det er lykkedes at tiltrække en så stærk profil på forebyggelsesområdet som Morten Grønbæk som direktør for centeret. De to vil være garant for høj faglighed og et godt samspil mellem myndighederne, forskningsinstitutioner og centerets arbejde.”

Administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden, Mads Krogsgaard Thomsen, siger: 

”Med Center for Sundt Liv og Trivsel ønsker vi at skabe de bedste rammer for de kommende generationers opvækst. Overvægt blandt børn er stigende, og for mange mennesker gælder det, at overvægt i barndommen og ungdommen bliver taget med i voksenlivet. Med støtten til det nye center ønsker vi at give mulighed for at iværksætte større indsatser til at sikre os ny viden og finde mere effektive tiltag, end vi har i dag, til at forstå og adressere de mange og komplekse årsager til udvikling i børns vægt og trivsel.”

Direktør for Sundhedsstyrelsen og bestyrelsesformand for Center for Sundt Liv og Trivsel, Søren Brostrøm, siger: 

”Svær overvægt er et stigende sundhedsproblem, men en fokuseret indsats i barndommen kan både forebygge overvægt senere i livet og hjælpe det overvægtige barn, der oplever stigmatisering, lavt selvværd og dårlig trivsel. Med det nye specialiserede videns- og kompetencecenter, og den store langsigtede bevilling fra Fonden, har vi et godt grundlag for at vende udviklingen. Og med Morten Grønbæk har vi en meget stærk faglig profil i spidsen for det nye center. Jeg er overbevist om, at vi med Center for Sundt Liv og Trivsel kan placere Danmark helt i top internationalt på området.”

Kommende direktør for Center for Sundt Liv og Trivsel, Morten Grønbæk, siger:

”Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for centerets arbejde og bidrage til at sikre flere børneliv i balance. Mistrivsel og overvægt er et voksende samfundsproblem med en stor social slagside. Hvis vi skal sikre bedre sundhed og trivsel, er det oplagt at starte med vores børn og unge. Et barns tidlige udvikling, sundhed og trivsel har stor betydning for, hvordan barnet klarer sig senere i livet. I centeret vil vi derfor skabe mere viden om, hvilke indsatser der effektivt fremmer såvel sund vægt som trivsel blandt børn og unge.”

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne er indstillet af Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Danske Regioner, KL og Novo Nordisk Fonden. Bestyrelsens sammensætning er: 

 • Søren Brostrøm (formand), Sundhedsstyrelsen
 • Annelise Fenger, vicedirektør, Fødevarestyrelsen 
 • Arne Astrup, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden
 • Bente Merete Stallknecht, dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Camilla Hersom, vicedirektør, Danske Regioner
 • Christian Harsløf, direktør, KL
 • Dorte Bech Vizard, afdelingschef, Sundhedsministeriet

Fakta om centeret

Center for Sundt Liv og Trivsel skal gennem tætte partnerskaber iværksætte aktiviteter, der er med til at gavne sundhed og trivsel for børnene, inden for fire nært forbundne indsatsområder, som alle bygger på en helhedsorienteret tilgang med fokus på generel sundhedsfremme og målrettede indsatser:

Ny viden: Centeret skal skabe grundlaget for virksomme politikker, indsatser og vidensbaserede forandringer gennem interdisciplinær forskning og udvikling. 

Implementeringsforskning og forankring: Centeret skal skabe forandringer gennem forankring af virksomme indsatser og forskningsafprøvning af modeller for sundhedsfremme, forebyggelse og behandling.

Kompetenceudvikling: Centeret skal skabe og gennemføre uddannelser og kurser, der sikrer udbredelse af evidensbaseret viden og kompetencer til fagprofessionelle og frivillige. 

Vidensdeling: Centeret skal indsamle og formidle evidensbaseret viden nationalt og internationalt. 

Center for Sundt Liv og Trivsel stiftes som en privat forening af Novo Nordisk Fonden og Sundhedsministeriet.